راهنمای استفاده از poedit

این راهنما برای استفاده تیم بومی سازی دبیان debian-l10n-persian نوشته شده و به همین دلیل مثال‌های آن کاملاً بر مبنای نیاز این گروه زده شده است. تعاریف فایل‌های po : po فایلها یا Posrtable Object ها فایل‌هایی هستند که به منظور پیاده‌سازی Internationalization و یا همان i18n ایجاد می‌شوند. این فایل شامل رشته‌های اصلی به […]