دومین همایش هفته اصفهان

روز پنج شنبه ۴ آذر ماه ۱۳۸۹ دومین همایش هفته اصفهان در اتاق بازرگانی اصفهان واقع در میدان فیض برگزار می شود. این همایش در دو قسمت صبح  از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ و بعداز ظهر از ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار می شود. گروه کاربران لینوکس اصفهان هم به این همایش دعوت شده و […]