شروع ترجمه The Debian Administrator’s Handbook

کمک های مالی به ترجمه کتاب به میزان مورد نظر یعنی ۱۵۰۰۰ یورو رسید و کار ترجمه شروع شده. فکر کنم تا دو ماه دیگه یه کتاب دبیان فوق العاده داشته باشیم. البته هنوز کمک برای آزاد کردن کتاب ادامه داره. در صورتی سقف ۲۵۰۰۰ یورو پر بشه کتاب کلا به صورت آزاد منتشر می […]

حمایت از کتاب The Debian Administrator’s Handbook

مدت هاست کتاب فوق‌العاده ای به نام The Debian Administrator’s Handbook به زبان فرانسه به چاپ می‌رسد. یکی از توسعه دهندگان دبیان به نام Raphael Hertzog تصمیم گرفته است تا این کتاب را به زبان انگلیسی ترجمه کند. در صورتی که او بتواند ۱۵۰۰۰ یورو جمع آوری کند پروژه ترجمه را آغاز خواهد کرد و […]