اسلایدهای جدید +Network

اسلایدهای سه بخش دیگر آماده شد. درس هفتم: WAN ها و اتباط راه دور درس هشتم: شبکه های بیسیم (بخش های دیگری کامل شد) درس نهم: سیستم عامل های شبکه درس یازدهم: Voice و Video بر روی IP برای دریافت اسلایدهای به صفحه «اسلایدهای آموزشی +Network» مراجعه کنید.