انتقال لیست پستی

خوب امروز لیست پستی اصفهان لاگ را منتقل کردم. انجام کار به صورت دستی واقعا کار وقت گیری بود. فکر کنم یک روز کامل وقت گرفت. برای همین راهنما را اینجا می زارم اقلا برای بقیه انقدر زمان نگیره. از قسمت نصب می گذریم و شما را برای نصب به اینجا ارجاع می دم. فرض […]