تفاوت tmp/ و var/tmp/

همانطور که می دونید دو تا پوشه temp توی لینوکس داریم. یکی tmp/ و یکی var/tmp/ . خوب برای چی دو تاست؟ tmp/ در حالت پیشفرض بعد از هر reboot کامل پاک می شه و خوب نرم افزارای که فایل های موفقتش را اینجا می ریزه انتظار نداره که بعد از reboot به اون فایل‌ها […]