مشکل نداشتن صدا در Debian Jessie

برای اولین بار در طول ۱۱ سال کار بالینوکس مشکل صدا داشتم با دبیان. در انجمن ها چرخی زدم ولی به نتیجه نرسیدم. در آخر با ویکی دبیان مشکلم حل شد. بد ندیدم به شما هم توصیه می کنم سری به این ویکی بزنید 😉 البته یه راهمنمای خوب هم اینجا است که دسته بندی […]